Thanh tra
Giới thiệu, phổ biến Các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản   Xem tiếp
02/12/2020

Sáng 27/2/2019, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2019. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo UBND tỉnh cùng hơn 400 đại biểu đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Ban Tiếp công dân Trung ương; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.   Xem tiếp
06/03/2019

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2018   Xem tiếp
19/03/2018

Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2017)   Xem tiếp
23/11/2017

Thực hiện Quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1675). Ngày 22/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.   Xem tiếp
06/09/2017

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN   Xem tiếp
25/07/2017

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Xem tiếp
11/04/2017

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2017   Xem tiếp
15/03/2017

Hội nghị triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020   Xem tiếp
13/12/2016

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA PHIÊN TÒA KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH   Xem tiếp
07/06/2016

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2016 tại tỉnh Lào Cai   Xem tiếp
26/02/2016

Cần phối hợp tốt công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp   Xem tiếp
19/01/2016

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị ngày càng trưởng thành và phát triển   Xem tiếp
30/10/2015

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT- TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
26/02/2015

Công tác triển khai Luật đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
12/06/2014

« Trang trước  1 - 2  Trang sau »