Quản lý đất đai
Ban quản lý Dự án VILG tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo về kết nối liên thông thuế trên phần mềm VBDLIS   Xem tiếp
22/10/2022

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 17 Lô đất ngày 29/10/2022   Xem tiếp
07/10/2022

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất ngày 22/10/2022   Xem tiếp
03/10/2022

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2022 - Phiên đấu giá 2   Xem tiếp
26/09/2022

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2022 – Phiên đấu giá 1   Xem tiếp
23/09/2022

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác quản lý Dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng   Xem tiếp
19/09/2022

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất ngày 30/7/2022   Xem tiếp
11/07/2022

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị của 31 lô đất thuộc dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ (01 lô), Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu vực Bắc sông Hiếu (08 lô), Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1 (05 lô), Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (16 lô), Công viên thành phố Đông Hà (01 lô);   Xem tiếp
28/06/2022

Công viên Fidel, thành phố Đông Hà đạt Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020)   Xem tiếp
15/12/2021

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất   Xem tiếp
15/12/2021

Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên đầu tư vào tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
09/12/2021

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
01/12/2021

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất   Xem tiếp
05/11/2021

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
13/10/2021

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
07/10/2021

« Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  Trang sau »