Khoáng sản - Nước
Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)   Xem tiếp
01/10/2021

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản và Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, như sau:   Xem tiếp
20/05/2021

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản   Xem tiếp
31/03/2020

Ngày 14/9/2019, tại thành phố Đà Nẵng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Phạm Ngọc Chi - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền   Xem tiếp
18/09/2019

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản và Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2018   Xem tiếp
05/01/2019

Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh   Xem tiếp
13/12/2018

Ngày 16/11/2018, Hội đồng thẩm định do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành thẩm định tiền trúng đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (khu B) – khu vực II thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông do Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị đề nghị cấp phép khai thác.   Xem tiếp
21/11/2018

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”   Xem tiếp
30/10/2018

KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY MAY HÒA THỌ ĐÔNG HÀ”   Xem tiếp
21/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 3029/KH-STNMT ngày 25/10/2017 của Sở về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, ngày 12/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.   Xem tiếp
12/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN 4 VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG   Xem tiếp
21/11/2017

Ngày 21/7/2017, Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 04 khu vực mỏ cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.   Xem tiếp
25/07/2017

“SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÀN GIAO KHU VỰC KHAI THÁC MỎ TITAN SA KHOÁNG TẠI XÃ VĨNH THÁI, HUYỆN VĨNH LINH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THANH TÂM”   Xem tiếp
23/01/2017

KIỂM TRA THỰC ĐỊA KHU VỰC ĐỀ NGHỊ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG THẠCH HÃN TẠI XÃ BA LÒNG, HUYỆN ĐAKRÔNG   Xem tiếp
27/07/2016

Ngày nước thế giới năm 2016 “nước và việc làm”   Xem tiếp
17/03/2016

« Trang trước  1 - 2 - 3  Trang sau »