DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Nguyễn Trường Khoa

  0903.519.056

  Giám Đốc Sở

 • Nguyễn Thế Hiếu

  0914.061.595

  Phó Giám Đốc

 • Nguyễn Hữu Nam

  0914.022.762

  Phó Giám Đốc

 • Võ Quốc Hoàng

  0914.096.689

  Phó Giám Đốc