DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Nguyễn Trường Khoa

  0903.519.056

  Giám Đốc Sở

 • Đặng Trọng Vân

  0905.292.872

  Phó Giám Đốc

 • Nguyễn Thế Hiếu

  0914.061.595

  Phó Giám Đốc

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Võ Quốc Hoàng

  0914.096.689

  Chánh văn phòng Sở

 • Phan Thị Tuyết Lan

  0905.888.167

  Phó Chánh văn phòng Sở

 • Nguyễn Thị Mai Hương

  0905.859.575

  Kế toán trưởng

 • Nguyễn Thị Tuyết Thanh

  0915.081.960

  Văn thư

 • Nguyễn Hữu Lâm Tú

  0942.125.157

  Chuyên viên

 • Bùi Quốc Tuấn

  0913.149.821

  Chuyên viên