HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP


Các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục lĩnh vực tài nguyên và môi trường vui lòng gửi nội dung cần trao đổi, hướng dẫn vào địa chỉ thư điện tử: sotnmt@quangtri.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp

Địa chỉ mail người gửi:
Chủ đề:
Nội dung:


Label