Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

Ngày cập nhật:  3/27/2017 2:46:22 PM

       Thực hiện các nội dung công việc theo Chương trình công tác trọng tâm số 73/CTr-STNMT đã ban hành, sáng ngày 22 tháng 3 năm 2017, tại Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2017. Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu tham dự là đại diện các sở, ban ngành và dại diện UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, các nhà khoa học đến từ Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

             Đ/c Nguyễn Trường Khoa- PGĐ Sở phát biểu khai mạc Hội thảo

     Vào ngày 23 tháng 3 hàng năm, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và cộng đồng Khí tượng Quốc tế lại cùng nhau kỷ niệm “Ngày Khí tượng thế giới”. Chủ đề Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 được WMO lựa chọn là “Hiểu biết về mây”. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết và đồng thời qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thuỷ văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thuỷ văn trong các hoạt động kinh tế-xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

                          Các đại biểu tham dự buổi Hội thảo
    

     Cùng với các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới, một sự kiện xã hội khác có ý nghĩa sâu sắc, nhằm kêu gọi, nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng, xã hội trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đó là “Chiến dịch Giờ Trái đất”, thông điệp của Chiến dịch năm nay là “Tắt đèn bật tương lai” được phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2 góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu.
     Với ý nghĩa của hai sự kiện nêu trên, mục đích của Hội thảo năm nay nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn đối với việc phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền nâng cao ý thức về sử dụng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 tại Việt Nam. Đồng thời tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu.

                     Các báo cáo viên trình bày tham luận tại Hội thảo
Tại buổi Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên trình bày các tham luận liên quan đến mạng lưới quan trắc khí tượng thủy hải văn trên địa bàn tỉnh, vai trò của thông tin khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế, xã hội, phát triển năng lượng sạch góp phần bảo vệ môi trường, thực trạng và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam và xây dựng thành phố Đông Hà xanh... Thông qua các bài tham luận, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận đối với những vấn đề còn thắc mắc và chia sẽ, đề xuất các nội dung trong công tác dự báo khí tượng thủy văn và phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
Kết thúc buổi làm việc, chủ trì Hội thảo đã yêu cầu Đài Khí tượng thủy văn tỉnh với vị trí và vai trò của đơn vị đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp trong công tác dự báo, cảnh bảo thiên tai, nhất là cung cấp các thông tin khí tượng thủy văn cho các địa phương và đơn vị liên quan nhằm phục vụ công tác phòng tránh thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tài liệu hội thảo đính kèm tại đây

                                                          Bài và ảnh: Đức Phương

   Nâng cao kiến thức pháp lý về lĩnh vực biển và hải đảo cho các cán bộ quản lý thôn, các doanh nghiệp vùng ven biển tỉnh Quảng Trị
   Khóa tập huấn đào tạo và chuyển giao công nghệ cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị
   Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Môi trường thế giới 05/6 và ngày Đại dương thế giới 08/6 năm 2018 trên địa bàn Tỉnh
   Thông báo về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương
   Khảo sát thực trạng sạt lở bờ biển ở xã Trung Giang và Gio Hải, huyện Gio Linh
   Các hoạt động hưởng ứng ngày khí tượng thế giới (23/3/2018) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018
   Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
   Lễ công bố quy hoạch “Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
   Họp hội đồng thẩm định quy hoạch “Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
   “Xúc tiến hợp tác, chia sẻ thông tin và tìm kiếm nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong khu vực Hành lang kinh tế Đông Tây giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Salavan, Savannkhet (Lào)”.