Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày cập nhật:  9/23/2022 4:27:04 AM
         Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 03/08/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ngày 17/9/2022 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên.
Quang cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết

           Dự và truyền đạt các nội dung tại Hội nghị có đ/c Võ Thái Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Trường Khoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT, các đ/c trong BTV, BCH Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc, các Đoàn thể và 390 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và NLĐ thuộc ngành TN&MT.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao đổi và thông tin về một số nội dung chính liên quan đến 04 Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;
         - Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.


Đ/c Nguyễn Trường Khoa - TUV, BT Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trường Khoa đề nghị các đ/c trong Đảng ủy, cấp ủy Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ, các Đoàn thể chỉ đạo, quán triệt để đảng viên, đoàn viên, CBCCVC-NLĐ tiếp tục nghiên cứu, học tập các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện của Chi, Đảng bộ bộ phận, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 
                                                                                               
  Bài và ảnh: Đức Phương (VP Sở)

 
 
 
   Chi bộ Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
   Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn chi bộ chuyên đề “Tăng cường bảo vệ tư tưởng nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
   Đảng bộ Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
   Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tham gia giải chạy và đi bộ
   Giải bóng chuyển Chào mừng Ký niệm 19 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (16/9/2003-16/9/2022) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
   Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2025
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025