Chuyên mục: Môi trường

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 Cùng hành động để thay đổi thế giới

Ngày cập nhật:  9/23/2022 3:56:43 AM

        Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động từ năm 1993 trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994.
         Tiếp nối chủ đề đã được phát động từ năm 2021, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tiếp tục truyền tải thông điệp Cùng hành động để thay đổi thế giới nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Ngày 12/9/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5352/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn số 4555/UBND-KT ngày 20/9/2022 để chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan truyền thông, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Các hoạt động cần tập trung vào nội dung:

1. Phát động ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường; quan tâm giải quyết những vấn đề về thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải.
         2. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật
          3. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường…; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí.

4. Tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là EPR) theo hướng sản xuất các sản phẩm có thiết kế vì môi trường. Nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, dịch vụ nhằm giảm thiểu túi nilông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường tái chế, tái sử dụng, hướng tới các sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

5. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị tổ chức cập nhật thông tin, tăng thời lượng đưa tin, phát sóng tuyên truyền sâu rộng các nội dung, thông điệp của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Các hoạt động cụ thể được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm: Hội thảo Quản lý chất thải rắn và Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với tỉnh Quảng Trị; Xây dựng mô hình thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn địa bàn thành phố Đông Hà; Hội thi Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường tại thành phố Đông Hà.

(Đường link trailer tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022: https://tainguyenmoitruong.gov.vn/video-clip/trailer-tuyen-truyen-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2022.html
           Đường link bộ thiết kế truyền thông Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022: https://tainguyenmoitruong.gov.vn/video-clip/trailer-tuyen-truyen-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2022.html).
                                                                                                Bài và ảnh: Lưu Bình (CCBVMT)
                                                                  

 

 

 

   Hội thảo về Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với tỉnh Quảng Trị
   Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 Cùng hành động để thay đổi thế giới
   Tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2022
   Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Gio Linh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2022
   Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một trái đất”
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2022
   Tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị
   Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
   Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
   Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022