Chuyên mục: Môi trường

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một trái đất”

Ngày cập nhật:  5/24/2022 2:36:54 AM

        Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia, địa phương cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.


 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.
         Ngày 11/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2472/BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 2279/UBND-MT ngày 20/5/2022 về việc chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan truyền thông, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Các hoạt động cần tập trung vào các nội dung:
         1. Tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Phát động hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; thu gom xử lý chất thải, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.
        2. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.
        3. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
        4. Tăng cường phối hợp các cơ quan truyền hình, báo chí tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi quản lý. Ưu tiên vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang tin điện tử, mạng xã hội, fanpage…
        5. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích, kêu gọi các Doanh nghiệp đồng hành, tham gia các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường vì cộng đồng.
         6. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.
       7. Các cơ quan truyền thông của tỉnh (Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị) tổ chức cập nhật thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng Hành động vì môi trường năm 2022; tập trung vào chủ đề phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; các hoạt động vì thiên nhiên và Trái đất; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ...; Thực hiện các phóng sự, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng.

 

                                       (Tải tài liệu truyền thông Ngày Môi trường thế giới năm 2022 Tại đây)
                                          Bài: Lưu Bình (CCBVMT)

 

 

   Hội thảo về Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với tỉnh Quảng Trị
   Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 Cùng hành động để thay đổi thế giới
   Tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2022
   Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Gio Linh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2022
   Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một trái đất”
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2022
   Tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị
   Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
   Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
   Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022