Chuyên mục: Công tác cán bộ

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Sở về công tác cán bộ

Ngày cập nhật:  5/12/2022 10:07:45 AM

          Thực hiện ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở về công tác cán bộ tại Thông báo số 919/TB-STNMT ngày 01/4/2022, Trung tâm đã thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đã được phê duyệt.
          Đơn vị đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình 7 bước theo quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-TTKT ngày 02/8/2021 của Giám đốc Trung tâm.
           Qua đó, ông Phạm Thanh Long, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp đã được Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp tại Quyết định số 68/QĐ-TTKT ngày 26/4/2022, thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/5/2022.
           Ngày 09/5/2022, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp đối với ông Phạm Thanh Long.


Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - ĐUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm  trao quyết định bổ nhiệm và
tặng hoa chúc mừng tân Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

         Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Công bố Quyết định bổ nhiệm, ông Phạm Thanh Long đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Chi uỷ, Lãnh đạo Trung tâm và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm đã quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn và bổ nhiệm ông giữ chức vụ Trưởng phòng HC - TH và hứa sẽ tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Phạm Thanh Long, tân Trưởng phòng HC-TH phát biểu nhận nhiệm vụ

         Trước đó, thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Sở về công tác cán bộ, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý đất đai. Qua đó, Giám đốc Trung tâm đã ký ban hành Quyết định số 67/QĐ-TTKT ngày 25/4/2022 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý đất đai đối với ông Hoàng Văn Dũng, thời gian bổ nhiệm lại là 05 năm kể từ ngày 26/4/2022.
                                                                                                     
Bài và ảnh: Trần Văn Hợi (TTKT)