Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Ngày cập nhật:  4/12/2022 8:32:39 AM

           Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo tác động, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết để phòng ngừa, sẵn sàng và ứng phó với thời tiết, khí hậu tốt hơn, góp phần bảo vệ cuộc sống và sinh kế bền vững cho người dân.


         Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề
“Kiến tạo Tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ”, mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu. Năm 2022, hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 26 tháng 3 (Thứ Bảy), hoạt động đã tạo được sự lan tỏa trong người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

       Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của đơn vị, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, sáng ngày 23 tháng 3, Sở Tài Nguyên và Môi trường tham gia Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.


Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Hữu Nam, Giám đốc Đài KTTV tỉnh – Cao Văn Thành cùng đại diện các đơn vị tham dự Lễ Phát động 

Cùng với đó, trong thời gian từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan và địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 với các hình thức vừa đảm bảo thiết thực, hiệu quả cũng như đảm bảo đúng quy định về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (treo băng rôn, chia sẻ qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử Sở…).


Thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức về sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới nền kinh tế các-bon thấp trong toàn xã hội; đồng thời tăng cường lồng ghép công tác phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                                           
Bài và ảnh: Mạnh Cường (CCBĐ)