Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Ngày cập nhật:  1/28/2022 3:22:51 AM

        Sáng ngày 12/01/2022, được sự nhất trí của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2022.
        Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Lê Văn Điều - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT cùng toàn thể cán bộ, công chức của Chi cục.
        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Trí - Đảng ủy viên, Phó Chi cục trưởng cùng các đồng chí được phân công đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2021 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị. Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị Quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, nội dung phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Thanh tra nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Hùng Trí - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác năm 2020
và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục đã bám sát các nội dung, chỉ đạo của UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở, xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của đơn vị, tập trung thực hiện tốt nội dung cam kết giữa Chi cục với Lãnh đạo Sở cũng như các nhiệm vụ đã đề ra.

         Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, công chức Chi cục đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, từ đó đưa ra các phương hướng và giải pháp để thực hiện tốt đối với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong những năm tới.
        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nam đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của cán bộ, công chức Chi cục trong năm 2021, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức Chi cục tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được trong năm 2021, bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh thêm: Chi cục cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát và theo dõi việc thực hiện pháp luật về biển và hải đảo trên địa bàn Tỉnh, như: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/01/2018 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH TW Đảng Khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo,… Hiện tại chưa có nhiều dự án, công trình ven biển, tuy nhiên trong thời gian tới có nhiều dự án đầu tư vào khu vực này, đặc biệt phía Bắc Tỉnh do đó cần nghiên cứu, tham mưu có hiệu quả công tác quán lý nhà nước và cụ thể hoá các đề tài, nhiệm vụ vào thực tiễn quản lý; Cần chú trọng hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban thuộc Sở đối với lĩnh vực quản lý của đơn vị, đồng thời tham mưu Sở báo cáo các nội dung đã thực hiện với Lãnh đạo UBND tỉnh, thể hiện rõ vai trò của đơn vị trong mối quan hệ ở địa phương; Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã xây dựng được các công cụ hữu ích phục vụ rất tốt cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển, hải đảo và khí tượng thủy văn, vì vậy Chi cục cần vận dụng có hiệu quả các công cụ này trong công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Sở, UBND tỉnh cách tiếp cận các lĩnh vực, các thủ tục hành chính hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, thực hiện các đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Việc biến động về tổ chức, bộ máy trong thời gian tới nên cần có sự chuẩn bị và sắp xếp, nhất là ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức trong đơn vị yên tâm công tác. Đồng thời, rà soát lực lượng cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển, hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã đáp ứng được yêu cầu của công việc hay chưa;
         Tại Hội nghị, đ/c Lê Văn Điều - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến về giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
        Thay mặt Chi cục, đ/c Nguyễn Hùng Trí phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn cơ sở Sở TN&MT và các ý kiến đóng góp của các cán bộ, công chức và hứa quyết tâm cùng Chi cục khắc phục những khó khăn, tồn tại nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022 và trong thời gian tới.
         Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 02 đồng chí: Hoàng Tây Đức và Vũ Mạnh Cường.
          Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2022.


Đại diện các phòng ký giao ước thi đua năm 2022

       Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Hùng Trí - Phó Chi cục trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

Đ/c Nguyễn Hữu Nam trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho đ/c Vũ Mạnh Cường và Giấy khen của Giám đốc Sở cho cá nhân đ/c Trần Thị Mai Yên, đ/c Hoàng Tây Đức đã đạt nhiều thành tích trong công tác năm 2021


Tập thể cán bộ, công chức Chi cục chụp ảnh lưu niệm
                                                     
Bài: Phan Lương, Ảnh: Phạm Cường (CCBĐ)