Chuyên mục: Quản lý đất đai

Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên đầu tư vào tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  12/9/2021 5:34:35 AM

            Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức lập dự án và triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. Mặt dù, tiến độ dự án cấp bách nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ Trung tâm cùng với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ban, ngành và các đơn vị liên quan từ công tác chuẩn bị đầu tư đến công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật nổ, định giá đất... Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức thực hiện đấu giá và đã lựa chọn được nhà đầu tư là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail (thuộc Tập đoàn Vingroup) với mức giá trúng đấu giá là 439,999 tỷ đồng.

Công bố đấu giá quyền sử dựng đất Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

         Khu đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà có tổng diện tích 136.911,6 m2, thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; với tổng diện tích đất trúng đấu giá là 53.187,9 m2, trong đó: Đất ở đô thị có diện tích 45.001,7 m2 và đất thương mại dịch vụ có diện tích 8.186,2 m2. Và được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 01/12/2021.


Phương án kiến trúc, cảnh quan Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

Việc đầu tư xây dựng Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà là thiết thực và cần thiết, đây là một trong những dự án trọng điểm thu hút, kêu gọi nhà đầu tư để phát triển đô thị thành phố và tăng thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, đặc biệt là xây dựng thành phố Đông Hà sớm đạt các tiêu chí đô thị loại II theo đúng các Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Với tín hiệu tích cực như vậy, tỉnh Quảng Trị sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chào đón và thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến và đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                 
Bài: Phú Sĩ, Ảnh: Quang Mẫn (TTQĐ)