Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày cập nhật:  12/1/2021 10:30:53 AM

          Ngày 26/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại Đông Hà theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự trực tiếp tại Hội nghị có 30 đại diện là Lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND và Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Đông Hà. Tham dự trực tuyến có hơn 100 đại diện của Sở TN&MT 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, UBND, Phòng TN&MT các huyện, thị xã.

        Hội nghị do ông Nguyễn Hữu Nam – Phó giám đốc Sở chủ trì; ông Hoàng Văn Vy – Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc làm báo cáo viên trực tiếp chia sẻ các điểm mới, nổi bật của Luật BVMT năm 2020, ông Võ Văn Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh trình bày về Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 tỉnh Quảng Trị.


Toàn cảnh Hội nghị Phổ biến Luật BVMT 2020 do ông Nguyễn Hữu Nam - PGĐ Sở TN&MT Chủ trì

         Luật BVMT năm 2020 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, được công bố theo Lệnh số 17/2020/L-CTN ngày 30/11/2020 của Chủ tịch nước, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022.

Ông Hoàng Văn Vy - Phó cục trưởng Cục BVMT miền Bắc chia sẻ về những điểm mới, nổi bật của Luật BVMT 2020

         Luật BVMT năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều; được bố cục lại so với Luật BVMT năm 2014 và có nhiều nội dung nổi bật, đột phá: Luật lấy cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác BVMT (Luật quy định tăng cường công khai thông tin; tham vấn; phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích khi tham gia các hoạt động BVMT); Kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, cắt giảm thủ tục hành chính; Quy định nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, môi trường nước; Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải; Quy định thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương; Quy định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp; Cụ thể hóa quy định về ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước; Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; Quy định chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên.

Ông Võ Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục BVMT tỉnh trình bày về Kế hoạch triển khai thi hành
Luật BVMT năm 2020 tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh ban hành theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 28/9/2021, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020./.

 

                                           Bài: Lưu Bình ; Ảnh: Thanh Luận (CCBVMT)

   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2022
   Tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị
   Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh
   Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
   Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
   Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2020
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường DA Đường ven biển kết nối hàng lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1
   Cùng hành động để thay đổi thế giới, Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường
   Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng ngừa sạt lở đất đối với các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh