Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Nâng cao năng lực cho cộng đồng về bình đẳng giới và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày cập nhật:  12/1/2021 10:09:11 AM

           Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021, từ ngày 22-24/11/2021, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn phối hợp với Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững (SCODE) tổ chức tập huấn về bình đẳng giới và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các xã Gio Hải, Trung Sơn (huyện Gio Linh) và xã Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh).

          Bình đẳng giới và ứng phó với biến đổi khí hậu là những vấn đề liên ngành cần sự chung tay của toàn thể xã hội, đây là các mục tiêu quan trọng của Chương trình Nghị sự 2030 (mục tiêu SDG 5 về giới và SDG 13 về ứng phó với biến đổi khí hậu). Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực thúc đẩy nhằm kiến tạo các giá trị bền vững trong quá trình phát triển và đã cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3234/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị.

          Các lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân các xã về biến đổi khí hậu, vai trò của các cấp hội trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, một số mô hình kinh tế phát huy hiệu quả trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu... Các học viên đã cùng thảo luận, trao đổi một số vấn đề về giới, mối quan hệ giữa giới và biến đổi khí hậu; đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu có lồng ghép giới, để từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, trong đó ưu tiên phát triển các nhiệm vụ trọng tâm sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm họa và khả năng chống chịu của cộng đồng.


      Cũng trong chương trình, ngày 25/11/2021, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nguyễn Trường Khoa cũng đã có buổi làm việc với Bà Ngô Thị Lan Phương – Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững (SCODE). Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp giữa SCODE và Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV, đặc biệt là việc huy động các nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nguyễn Trường Khoa đã thông tin về tình hình của địa phương cũng như định hướng trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh và mong muốn SCODE là cầu nối, tăng cường chia sẻ thông tin, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ từ các nhà tài trợ cho địa phương.        Hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung phối hợp chính trong giai đoạn 2021-2025 như sau: Phát triển năng lượng sạch; quản lý rác thải nhựa đại dương; triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; công tác truyền thông về tài nguyên và môi trường… Cùng với đó, SCODE cũng khẳng định tỉnh Quảng Trị là địa bàn ưu tiên triển khai các hoạt động của đơn vị trong thời gian tới và sẽ tích cực phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tìm kiếm các nguồn hỗ trợ trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu./. 
                                                                                                         Bài và ảnh: Mạnh Cường (CCBĐ)