Chuyên mục: Quản lý đất đai

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày cập nhật:  11/5/2021 8:39:17 AM

          Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất giữa Công ty Cổ phần An Phú và Công ty TNHH Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Tài sn đấu giá: Quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất giữa Công ty Cổ phần An Phú và Công ty TNHH Hà Giang, cụ thể:

+ Số lượng: 01 lô đất;

+ Tổng diện tích: 5.398 m2;

+ Vị trí: Đo đạc, chỉnh lý từ thửa số 20, tờ bản đồ số 18, tỷ lệ 1/2000 của Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

+ Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng hệ thống giao thông, cấp điện của đường Điện Biên Phủ (chưa có hệ thống cấp nước đô thị);

+ Hiện trạng tài sản trên đất: Không có;

+ Mục đính sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ;

+ Hình thức cho thuê: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

- Nơi có tài sản: Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

(Vị trí khu đất – Km7+400 đường Điện Biên Phủ - TP Đông Hà)

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 6.062.883.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng/hồ sơ (Một tỷ, hai trăm triệu đồng).

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước.

+ Thời gian: Ngày 24/11/2021 (Trong giờ hành chính; Khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân).

+ Địa điểm: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 5401 0000 678564 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

3. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức có giấy phép kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng đất.

- Điều kiện tham gia đấu giá để thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các điều kiện sau: Có dự án đầu tư phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổ chức tham gia đấu giá và phù hợp với mục đích sử dụng của khu đất đấu giá. Có năng lực tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê và có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án. Nguồn vốn huy động không nhỏ hơn tổng mức đầu tư dự án do người đấu giá đề xuất trong dự án và không nhỏ hơn tổng mức đầu tư tối thiểu là 21,5 tỷ đồng. Không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

        - Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ tham gia đấu giá): Từ ngày 25/10/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 24/11/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị; Địa chỉ: Số 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

        - Thời gian, địa điểm mở và xét hồ sơ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Bắt đầu vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24/11/2021 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị; Địa chỉ: Số 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

        - Cách thức đăng ký: Nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và quy chế cuộc đấu giá; Nộp tiền đặt trước; Nộp hồ sơ xét điều kiện và hồ sơ trả giá theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo cho các tổ chức có  đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, số điện thoại: 02333 550 854 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị số điện thoại: 0233.3560.612./.

 

                                                                                                       Bài và ảnh: Phan Anh (TTQĐ)