Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)

Ngày cập nhật:  10/1/2021 12:45:36 PM
             Sau cột mốc thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, với sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ Công hoà, các ngành quản lý nhà nước bắt đầu hình thành và phát triển, cùng với dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước có sự ra đời và phát triển của ngành địa chất – khoáng sản, được xem là một trong những ngành tạo nền tảng cơ bản cho công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế.
         Theo Quyết định số 718/2010/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 2/10 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống ngành địa chất Việt Nam. Sau 76 năm hình thành và phát triển, ngành địa chất - khoáng sản đã có những bước trưởng thành, thu được nhiều kết quả tích cực.
          Tại tỉnh Quảng Trị, từ năm 2003, Lĩnh vực Khoáng sản từ Sở Công Nghiệp (nay là Sở Công Thương) chuyển sang Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, sau 18 năm thành lập, Phòng Khoáng sản và Nước của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ có 03 công chức.
         Từ khi thành lập đến nay, Phòng Khoáng sản và Nước – Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh như: Khoanh vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tích cực tham mưu công tác quy hoạch, thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản... Hoạt động khoáng sản ngày càng đi vào nề nếp, nhận thức về bảo vệ tài nguyên khoáng sản của cán bộ đảng viên và đa số người dân đã được nâng lên. Hàng năm, các đơn vị khai thác khoáng sản nộp ngân sách tỉnh trung bình trên 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương.

Ký cam kết thi đua năm 2021

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Phòng Khoáng sản và Nước vinh dự được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Trong năm 2021, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, của Lãnh đạo Sở, trực tiếp là Giám đốc Sở, Phòng đã tích cực, phấn đấu để hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng như: Trình HĐND tỉnh bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hoạt động khoáng sản giai đoạn 2021 - 2025; trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh...

 

Tự hào với truyền thống và những đóng góp của ngành địa chất - khoáng sản trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi CBCC của Phòng Khoáng sản và Nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường; đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
                                                                                                     
Bài và ảnh: Văn Thuần (PKS)

   Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)
   THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN