Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  7/8/2021 10:39:30 AM

            Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trong đó, tại Điều 23 đã quy định “Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển”.

Thực hiện Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của  UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thực hiện Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị và đến nay đã hoàn thành các nội dung của nhiệm vụ.

        Trên cơ sở Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Đ/c Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi lễ bàn giao

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bàn giao hồ sơ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển cho đại diện UBND của 4 huyện và 11 xã/thị trấn ven biển lưu giữ, quản lý.

      Phát biểu khai mạc tại buổi lễ bàn giao mốc, ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương quá trình thực hiện nhiệm vụ Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn. Đến nay, Quảng Trị là 4 trong 28 tỉnh/thành phố có biển hoàn thành nhiệm vụ Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Việc cắm mốc và quản lý hiệu quả hành lang bảo vệ bờ biển sẽ đóng góp đáng kể vào việc quản lý bền vững hệ thống ven biển của tỉnh, góp phần bảo vệ bền vững vùng bờ, chống nguy cơ ngập lụt, xói lở, bồi tụ vùng ven biển. Ngoài ra sẽ hạn chế được các hoạt động bất lợi tại vùng bờ góp phần bảo vệ hệ sinh thái ven biển và phát triển kinh tế biển theo mục tiêu mà chương trình hành động tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển Quảng Trị đã đề ra.

Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV giới thiệu quá trình thực hiện nhiệm vụ 

        Tại buổi lễ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao hồ sơ mốc cho các đơn vị bao gồm: Sơ đồ vị trí mốc, Bảng thống kê các vị trí mốc giới và Bản đồ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển được hiệu chỉnh theo vị trí các mốc giới đã cắm trên thực địa tại xã/thị trấn cho đại điện 4 huyện và 11 xã/thị trấn ven biển.

Đại diện các đơn vị ký biên bản bàn giao và nhận hồ sơ mốc

 

         Sau buổi bàn giao hồ sơ mốc, trong 2 ngày 01 và 02/7/2021, Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV đã tổ chức bàn giao mốc giới tại thực địa cho đại diện 11 xã/thị trấn có biển.

Bàn giao mốc giới tại thực địa

        Hoàn thành Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là nhiệm vụ hết sức cần thiết là công cụ pháp lý giúp cho công tác, quản lý và bảo vệ hành lang bờ biển có hiệu quả, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép và những hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển. Đồng thời giải quyết và đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án đang triển khai tại các khu vực ven biển của tỉnh theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
                                                                                                                 
 Bài và ảnh: Tây Đức (CCBĐ)