Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị triển khai công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

Ngày cập nhật:  3/25/2021 7:50:49 AM

            Sau khi hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại thì có một số diện tích từ các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao về tỉnh Quảng Trị, làm thay đổi hồ sơ, các giấy tờ có liên quan, đặc biệt là hồ sơ địa chính và giấy tờ về quyền sử dụng đất của các chủ sử dụng đất thuộc các xã có liên quan.

Từ tình hình thực tế nêu trên, để đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4057/ĐĐBĐ&VT ngày 17/12/2020 giao nhiệm vụ để Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường khảo sát, lập phương án kỹ thuật và thực hiện công tác đo đạc bổ sung, đăng ký đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát, lập Phương án kỹ thuật đo đạc bổ sung, đăng ký đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, biên tập lại bản đồ địa chính và lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực xã A Bung, huyện Đakrông theo nhiệm vụ được giao và trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

        Được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/3/2021 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã A Bung, huyện Đakrông tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đakrông, Văn phòng Đăng ký Đất đai - Chi nhánh huyện Đakrông; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cán bộ địa chính, trưởng các ban ngành, đoàn thể của xã; đại diện cấp ủy, chính quyền, mặt trận, ban ngành, đoàn thể của thôn và Đại diện lãnh đạo đơn vị bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn xã A Bung; về phía đơn vị thi công Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường gồm có Lãnh đạo Trung tâm, Tổ trưởng các tổ máy tham gia thực hiện công trình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Quang Thạch - Chủ tịch UBND xã nói rõ việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ, trong đó có xã A Bung, huyện Đakrông; UBND xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng do đó yêu cầu các đơn vị, các ngành, các cấp có liên quan tập trung phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thành công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng tiến độ.


Ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT phổ biến nội dung chi tiết của công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại Hội nghị, thay mặt đơn vị thi công ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dung chi tiết và kế hoạch của công tác đạc bổ sung, đăng ký đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, biên tập lại bản đồ địa chính và lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ tại địa bàn xã A Bung, đồng thời đề xuất Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ. Phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo Trung tâm hứa sẽ bố trí những cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và thiết bị máy móc hiện đại có độ chính xác cao để thực hiện công trình. Trong quá trình thi công luôn tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm của Nhà nước với mục đích đảm bảo chất lượng sản phẩm công trình theo quy định hiện hành.     

Phát biểu kết luận, ông Lê Quang Thạch - Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến phát biểu của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy xã và đề nghị các cấp, các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình thực hiện. Yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch chi tiết gửi UBND xã trước khi thực hiện và báo cáo những khó khăn, vướng mắc với UBND xã để phối hợp xử lý kịp thời trong quá trình thực hiện.
                                                                                                               
Bài: Đức Quý, Ảnh: Minh Đức (TTKT)

 

 

 

   Hội nghị triển khai công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải An - huyện Hải Lăng
   Hội nghị triển khai công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019