Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày cập nhật:  1/5/2019 11:13:53 AM
 Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản và Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, như sau: 

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

Chi tiết như phụ lục kèm theo.

3. Tổng giá khởi điểm: 9.347.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu đồng).

Chi tiết như phụ lục kèm theo.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có thực hiện việc bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp “tổ 1 cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

+ Địa chỉ: 227 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Số điện thoại: 0233.3552282.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

   Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Địa chất - Khoáng sản Việt Nam (ngày 02/10/1945 - 02/10/2021)
   THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN