Chuyên mục: Quản lý đất đai

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai (03/10/1945 - 03/10/2017)

Ngày cập nhật:  10/3/2017 12:36:32 PM

             Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống của Ngành Quản lý Đất đai (03/10/1945 - 03/10/2017). Tại buổi sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai tuần đầu tháng, đồng chí Lê văn Điều - Trưởng phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường đã ôn lại truyền Ngành Quản lý đất đai.

            Ngày 11 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-TTg lấy ngày 03 tháng 10 hàng năm là Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam (ngày 3 tháng 10 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41 bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương, cơ quan phụ trách về quản lý đất đai là Sở Trước bạ - Văn tự - Quản thủ điền thổ và Thuế trực thu do Bộ Tài chính tiếp nhận).

          Tại địa phương, sau khi tỉnh nhà được thành lập lại Chi cục Quản lý đất đai được thành lập và trực thuộc Sở Nông nghiệp.

          Năm 1994, Sở Địa chính được thành lập trên cơ sở  Chi cục Quản lý đất đai.

          Năm 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập bộ phận khoáng sản từ Sở Công thương, bộ phận quản lý tài nguyên Nước từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ phận Môi trường từ Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường vào Sở Địa chính .

          Phòng chuyên môn thực hiện công tác quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ với nhiều tên gọi khác nhau, như: Phòng Đăng ký thống kê, Phòng Đăng ký đất đai - ĐĐ&BĐ và Phòng quy hoạch, Phòng Quản lý Đất đai- Đo đạc và Bản đồ, Phòng Quản lý đất đai, đo đạc- bản đồ và Viễn thám và nay là Phòng Quản lý đất đai

          Tuy nhiên công tác quản lý nhà nước đất đai không chỉ riêng Phòng Quản lý đất đai thực hiện mà còn có Phòng Đo đạc- bản đồ và Viễn thám, Thanh tra Sở và Văn phòng Đăng ký đất đai cùng thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ về kỹ thuật, về các công cụ quản lý của nhiều đơn vị như VP Sở, TTKT, TTCNTT, TTPTQĐ...

          Nhân dịp này Lãnh đạo Sở đã tặng hoa và chúc mừng Phòng Quản lý đất đai nhân ngày truyền thống của ngành.


Đồng chí Lê Văn Điều ôn lại truyền thống ngành Quản lý đất đai

Lãnh đạo Sở tặng hoa, chúc mừng Phòng Quản lý đất đai

 

                                                                                                         Bài và ảnh: Lê Văn Điều