Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Đại hội chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày cập nhật:  9/25/2017 2:37:56 AM
 

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 12/4/2017 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về triển khai Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 20/9/2017, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm ký 2017 - 2020.

 D:\NEWS CO QUAN\Dai hoi Chi Bo 2017\100___01\IMG_0066.JPG

Văn nghệ chào mừng Đại hội


D:\NEWS CO QUAN\Dai hoi Chi Bo 2017\100___01\IMG_0093.JPG

Toàn cảnh Đại hội

        Tham dự Đại hội có có đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Ủy viên BCH Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện các đoàn thể, các quần chúng ưu tú và toàn thể 21 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

       Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020; Báo cáo kiểm điểm BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; các tham luận của đảng viên với các chủ đề “Nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Đoàn thanh niên”, "Sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng đối với Công đoàn", "Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV, khóa 12 của Đảng"; các ý kiến thảo luận về sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ và đơn vị luôn nhận sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo Trung tâm và các đơn vị, đoàn thể trong cơ quan. Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Chi bộ, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã trình Đảng ủy cấp trên ra Quyết định kết nạp 04 đảng viên mới (đạt và vượt chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017). Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị cũng như các đoàn thể chính trị xã hội; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được chú trọng. Bộ máy của đơn vị tiếp tục được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đã được quan tâm từng bước đầu tư đúng mức, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc. Kinh nghiệm công tác, trình độ tay nghề của CBCNV ngày càng được nâng lên, đơn vị có tập thể đoàn kết nhất trí chung sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Chi bộ cần tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức chỉ đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt trong Chi bộ để xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển toàn diện, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở.

D:\NEWS CO QUAN\Dai hoi Chi Bo 2017\100___01\IMG_0174.JPG
Đ/c Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm: Giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm: Giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Trần Quốc Dũng, Trưởng Phòng KH-KT: Ủy viên BCH.

Đại diện BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 phát biểu nhận nhiệm vụ đ/c Nguyễn Anh Tuấn đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Chi bộ đối với tập thể BCH; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể, sự ủng hộ của các đồng chí đảng viên và CB-CNV trong đơn vị; BCH hứa quyết tâm cùng toàn thể Chi bộ, đoàn kết một lòng phát huy ưu điểm, thuận lợi, khắc phục những tồn tại, khó khăn, đem hết khả năng để cống hiến và công tác tốt hơn nữa, phấn đấu cùng toàn thể Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều tin tưởng và kỳ vọng tốt đẹp của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

D:\NEWS CO QUAN\Dai hoi Chi Bo 2017\100___01\IMG_0229.JPG


 Đ/c Nguyễn Thế Hiếu - Ủy viên thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở tặng hoa 
chúc mừng BCH Chi bộ TTKT Tài nguyên và Môi trường khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

     Bài: Trần Quốc Dũng

Ảnh: Nguyễn Đức Quý

     Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường


   Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW.
   Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ nhất, năm 2018
   Công đoàn CSTV Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tổ chức gặp mặt nhân dịp ngày gia đình Việt Nam 28/6/2018
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình đối thoại doanh nghiệp năm 2018
   Khối các cơ quan tham mưu - tổng hợp tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
   Sở Tài nguyên và Môi trường Ký kết Quy chế phối hợp với Cục thuế tỉnh
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên
   Hội thảo, Hội thao và giao lưu văn nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường 06 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2018
   Đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018
   Tuổi trẻ Liên Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Văng phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường dâng hoa, thắp hương Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người