Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày cập nhật:  9/20/2017 12:56:27 PM
           
       Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 12/4/2017 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về triển khai Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 18/9/2017, Chi bộ Văn phòng Sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Toàn cảnh Đại hội


        Tham dự Đại hội có có đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể 20 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

       Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 đồng chí Lê Thị Vân Oanh - ĐUV - Phó Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày và Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015-2017 do đồng chí Lê Văn Điều - Chi ủy viên Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày.


Đ/c Lê Thị Vân Oanh - ĐUV - Phó BT Chi bộ khóa III                 Đ/c Lê Văn Điều - Chi ủy viên Chi bộ khóa III
 

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các đảng viên trong Chi bộ, Chi bộ Văn phòng Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Chi bộ (trong nhiệm kỳ đã kết nạp 04 quần chúng vào Đảng) và lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị cũng như các đoàn thể chính trị xã hội; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được chú trọng, qua đó giúp Chi bộ hoàn thành tốt theo Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2017.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu Chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, đặc biệt đổi mới phương thức chỉ đạo và sinh hoạt trong Chi bộ. Trên cơ sở đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.


Đ/c Nguyễn Trường Khoa – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 05 đồng chí (1. Đ/c Võ Quốc Hoàng, 2. Đ/c Lê Thị Vân Oanh, 3. Đ/c Phạm Quang Đạt, 4. Đ/c Lê Văn Điều, 5. Đ/c Phan Phi Anh). Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội, kết quả: Đồng chí Võ Quốc Hoàng - ĐUV - Chánh Văn phòng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2020 và bầu đồng chí Lê Thị Vân Oanh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2020. Đ/c Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở tặng hoa 
chúc mừng BCH Chi bộ Văn phòng Sở khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2020

 Với tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội./.

 

Bài, ảnh: Võ Nguyên