Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Trị nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày cập nhật:  9/16/2017 6:01:31 AM
 Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị, ngày 08/9/2017, Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức Đại hội khóa IV (nhiệm kỳ 2017 – 2020). Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Hiếu – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 10 đồng chí đảng viên của Chi bộ, các đối tượng đảng. 

    Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 – 2020; báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Các đảng viên đã tham luận, phát biểu góp ý, đóng góp vào kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2017 và những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2017 – 2020.
    Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường có 10 đảng viên (06 nam, 04 nữ, 100% đảng viên chính thức). Lực lượng đảng viên có trình độ, được đào tạo bài bản, nhận được sự tin cậy của Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng viên có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, hăng hái nhiệt tình tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nội dung mà Nghị quyết đại hội Chi bộ đã đề ra; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần quan trọng vào công tác của ngành tài nguyên và môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều thành tích tập thể đã được cấp trên ghi nhận và khen thưởng như: Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2016; Cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, 2016, được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2015, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen năm 2016; Công đoàn Cơ sở thành viên, Chi đoàn được công nhận đơn vị vững mạnh. 
     Đồng chí Nguyễn Thế Hiếu thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo Chi bộ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tranh thủ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc kiểm điểm đảng viên; tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; chú trọng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên; thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát trong Chi bộ, đảng viên; nâng cao vai trò trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ trong điều kiện yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng cao.     
Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí: Hoàng Việt Thịnh (Bí thư Chi bộ), Võ Văn Dũng (Phó Bí thư Chi bộ) và Đào Thị Huyền (Ủy viên BCH). Cấp ủy Chi bộ đồng thời là lãnh đạo Chi cục sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đoàn thể để tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.  
    Nhiệm kỳ 2017-2020 đặt ra cho Chi bộ nhiều thách thức, khó khăn, giữa lúc đất nước đang tiếp tục công cuộc đổi mới với nhiều thời cơ và vận hội lớn, toàn Đảng đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây là giai đoạn cuối cùng để hoàn thành Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, các chương trình mục tiêu khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường. 
    Đại hội kêu gọi đảng viên Chi bộ đoàn kết nhất trí thực hiện Nghị quyết do Đại hội đề ra; xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường tỉnh nhà. 
    Một số hình ảnh tại Đại hội:

 Văn nghệ chào mừng Đại hội

                                              

 

 

        Đồng chí Nguyễn Thế Hiếu - Ủy viên BTV Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường,
             Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 


                     
 Cấp ủy Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường nhiệm kỳ 2017-2020

 


                             
    Tập thể cán bộ đảng viên tham dự Đại hội
                                    Bài: Phong Lan (CCBVMT); Ảnh: Hoàng Công Phúc (Dự án BCC)
   Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức diễn đàn sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW.
   Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ nhất, năm 2018
   Công đoàn CSTV Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tổ chức gặp mặt nhân dịp ngày gia đình Việt Nam 28/6/2018
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình đối thoại doanh nghiệp năm 2018
   Khối các cơ quan tham mưu - tổng hợp tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
   Sở Tài nguyên và Môi trường Ký kết Quy chế phối hợp với Cục thuế tỉnh
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên
   Hội thảo, Hội thao và giao lưu văn nghệ ngành Tài nguyên và Môi trường 06 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2018
   Đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018
   Tuổi trẻ Liên Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Văng phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường dâng hoa, thắp hương Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người