Chuyên mục: Thanh tra

Hội nghị tập huấn những vấn đề trọng tâm trong thanh tra, kiểm tra việc thi hành luật đất đai năm 2017-2018 theo Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020

Ngày cập nhật:  9/6/2017 12:29:20 PM
 Thực hiện Quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1675). Ngày 22/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. 

    Đến dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Giám đốc và đại diện các cơ quan, đơn vị cùng tham gia thực hiện Đề án 1675 như: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra các huyện,  thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

 
    Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. Với tầm quan trọng đó, căn cứ vào thực tiễn quản lý, sử dụng đất và các quy định của Luật đất đai năm 2013 cho thấy công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm cho pháp luật đất đai được thực hiện nghiêm chỉnh trong thực tiễn trong quản lý và sử dụng đất đai, đem lại hiệu quả tích cực trong đời sống, kinh tế - xã hội của đất nước.          \

Đ/c Đặng Trọng Vân - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu khai mạc hội nghị

 

    Theo đó, hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề trọng tâm trong thanh tra, kiểm tra việc thi hành Luật đất đai như: việc thực hiện trách nhiệm quản lý đất đai của UBND cấp xã; việc thực hiện trách nhiệm quản lý đất đai của UBND cấp huyện.... nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2017, 2018.

 

 

                                                     Toàn cảnh hội nghị

                                                           Bài: Võ Duy Hoàn– Thanh tra Sở TN & MT