Chuyên mục: Môi trường

Tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá

Ngày cập nhật:  8/23/2017 5:52:34 AM

 Ngày 08/8/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến pháp luật về tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá  tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá.
Lớp tập huấn được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của tỉnh Quảng Trị và giao nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1342/QĐ-STNMT ngày 30/5/2017 về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

   Lớp tập huấn tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho cán bộ huyện, xã, thôn trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá

   Tham gia tập huấn có đại diện các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện 27 xã, thị trấn là cán bộ địa chính và đại diện hơn 70 thôn, bản có rừng đầu nguồn trọng yếu thuộc địa bàn 2 huyện Đakrông, Hướng Hoá.

   Tham gia giảng dạy có Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông – Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh. Nội dung các bài giảng tập trung vào vai trò của rừng đầu nguồn và nguồn nước; thực trạng rừng, nguồn nước và tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ tài nguyên rừng đầu nguồn và nguồn nước trên địa bàn tỉnh; giải pháp tăng cường phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn và bảo vệ nguồn nước.
            

                                              Ảnh: Hoàng Việt Thịnh
                                               Bài: Lưu Thị Bình
                                          (Chi cục Bảo vệ môi trường)

   Kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tại Dự án “Xây dựng công trình nhà xưởng tái chế đùn hạt nhựa PP, PE tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, tỉnh Quảng Trị”
   Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học
   Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Triển khai thực hiện các dự án Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường cho cán bộ địa chính, môi trường cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017
   Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về việc thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình Đối thoại chính sách tài nguyên và môi trường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố thông tin liên quan đến Dự án Cụm liên hợp Dệt – Nhuộm – May Hải Lăng, Quảng Trị
   Hội nghị “Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững – Khu vực miền Trung”
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá