XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị năm 2022
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1060/TB-VPĐKĐĐ
Đơn vị ban hành:
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
Ngày ký:
10/20/2022
Người ký:
Võ Văn Nam
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN