XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị năm 2021
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1190/TB-TTPTQĐ
Đơn vị ban hành:
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
Ngày ký:
10/13/2021
Người ký:
Nguyễn Trí Hữu
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN