XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Về việc tuyên truyền, hướng dẫn quy trình cách ly y tế phòng, chống bệnh Covid -19 ( Văn bản số 90/STTTT-TTBCXB ngày 19/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị)
Loại văn văn bản:
Công văn
Số / hiệu văn bản:
90/STTTT-TTBCXB
Đơn vị ban hành:
Sở TT&TT Quảng Trị
Ngày ký:
2/21/2020
Người ký:
Nguyễn Hoàn
Chức vụ:
Phó Giám Đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN